صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

تاثیر ششمین استاندارد ملی بر صنعت خودرو

2023-08-01

اجرای آتی ششمین استاندارد ملی تاثیر زیادی بر صنعت خودروسازی داخلی دارد. خودروسازی، فروش، واردات، خودروهای دست دوم و سایر زمینه ها با تحولات اساسی مواجه است. ششمین استاندارد ملی تحت فشار بازار است

تغییر سریع صنعت خودرو که بر فروش بازار تأثیر می گذارد و موجودی بازار را افزایش می دهد، تنها یک علامت است. در سطح عمیق تر، اجرای ششمین استاندارد ملی آلایندگی باعث تسریع تغییر در صنعت خودرو می شود. در مقایسه با ارتقا از استاندارد چهارم به استاندارد پنجم، دشواری فنی ارتقاء از استاندارد پنجم به استاندارد ششم بسیار افزایش یافته است. برای اکثر محصولات پیشرانه در بازار فعلی خودروهای داخلی، دیگر آسان نیست که نرم افزار و سخت افزار واحد را برای حل مشکل به منظور مطابقت با استانداردهای آلایندگی ملی تغییر دهید. بهبود استانداردهای ملی آلایندگی تعداد زیادی از خودروسازان عقب مانده از نظر فناوری را حذف خواهد کرد. در میان آنها، بر شرکت‌های خودروسازی با برندهای شخصی نیز تأثیر خواهد داشت.